caphethaonguyen.net caphethaonguyen.net

Information

Cà phê Thảo Nguyên

chuyên cung cấp các sản phẩm ca phê nguyên chất, cà phê các loại

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: A

  Ip: 221.132.35.34

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: ns2.dns.net.vn

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: ns1.dns.net.vn

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: MX

  Target: mail.caphethaonguyen.net

 • Host: caphethaonguyen.net

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: TXT

  Txt: v=spf1 a mx ?all